SƏNƏDLƏR Müraciətlər 22 noyabr 2022
10:11
Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransının (ICAPP) Bakı şəhərində keçirilən “Təhlükəsizlik və əməkdaşlıq: siyasi partiyaların rolu” mövzusunda xüsusi konfransının iştirakçılarına

Hörmətli konfrans iştirakçıları!

Sizi – Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransının (ICAPP) “Təhlükəsizlik və əməkdaşlıq: siyasi partiyaların rolu” mövzusunda xüsusi konfransının iştirakçılarını səmimi-qəlbdən salamlayır,...

22 noyabr 2022, 10:11
SƏNƏDLƏR Müraciətlər 19 oktyabr 2022
10:30
2-ci Azərbaycan Beynəlxalq “Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı” ‒ “Rebuild Karabakh” Sərgisinin və 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisinin iştirakçılarına

Hörmətli sərgi iştirakçıları!

Hörmətli xanımlar və cənablar!                                                                                                                                 ...

19 oktyabr 2022, 10:30