Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının ünvanı:

Azərbaycan Respublikası, Bakı, Az 1066, İstiqlaliyyət küçəsi, 19, “Prezident Sarayı”.

Faks: (0099412) 492 35 43, 492 06 25

E-mail: office@pa.gov.az