Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin klasterləri haqqında NÜMUNƏVİ ƏSASNAMƏ

15 dekabr 2022, 18:52