Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

30 dekabr 2016, 14:10

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2016-cı il 6 dekabr tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

Ətraflı: