Məktəb-Gimnaziya təhsil-tərbiyə kompleksinin açılış mərasimində İlham Əliyevin nitqi