Qarabağ Dirçəliş Fondunun strukturu

19 yanvar 2021, 12:07

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2021-ci il 19 yanvar tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

1. Qarabağ Dirçəliş Fondunun Aparatı.

2. Qarabağ Dirçəliş Fondunun filialları və nümayəndəlikləri.