Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi

09 dekabr 2016, 17:10

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2016-cı il 6 dekabr tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Ətraflı