Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin STRUKTURU

21 sentyabr 2018, 18:05

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2018-ci il 21 sentyabr tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir


1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin Aparatı (şöbələr və sektorlar)

2. Regional turizm idarələri.