Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin strukturu

26 iyun 2018, 17:10

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2018-ci il 26 iyun tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir


1. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Aparatı

2. Kiçik və orta biznes evləri

3. Kiçik və orta biznesin inkişafı mərkəzləri

4. Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzi

5. Kiçik və orta biznesin inkişafı fondları.