“Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli Sərəncamının həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı

02 iyun 2017, 23:55

Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin 2017-ci il 2 iyun

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir
 
 
Tədbirlər Planı: