Nazirlər Kabinetinin iclasında İlham Əliyevin giriş nitqi