Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 5-ci Məşvərət görüşündə İlham Əliyevin nitqi