16 mart 2023, 19:24

Sahilə Cəfərovadan, Şirvan, Azərbaycan

Hörmətli cənab Prezident.

Azərbaycanın nüfuzunun dünya miqyasında möhkəmləndirilməsi Heydər Əliyev siyasətinin Sizin tərəfinizdən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir. Dövlətimizin ideoloji sahədə əldə etdiyi uğurlar da Sizin sayənizdə mümkün olub.

Ölkəmiz dünyanın qabaqcıl ölkələrinin inkişaf tempini qabaqlayır. Bunun üçün Sizə minnətdarıq.

Cənab Prezident, bu yolda Sizə daim müvəffəqiyyət arzu edirəm. Bir vətəndaş kimi hər zaman arxanızdayıq. Bu yoldan dönməyəcəyimizə daim əmin olun.

Allah Sizi qorusun!

Hörmətlə,

Cəfərova Sahilə Elşad qızı

Azərbaycan Respublikası, Şirvan şəhəri.