Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun açılış mərasimində İlham Əliyevin nitqi