Su təsərrüfatının vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə İlham Əliyevin giriş nitqi