Azərbaycan Prezidentinin yanında iqtisadi müşavirədə İlham Əliyevin nitqi