Visit of Ilham Aliyev to Aghdam city

23 november 2020, 20:16
Visit of Ilham Aliyev to Aghdam city