Telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

30 dekabr 2016, 11:40

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2016-cı il 6 dekabr tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

Ətraflı: