Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

20 dekabr 2016, 13:05

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2016-cı il 6 dekabr tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

Ətraflı: