İnvestisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri, investisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ və investisiya layihəsinin həyata keçiriləcəyi inzibati ərazi vahidləri

20 aprel 2016, 20:01

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2016-cı il 20 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir