ŞƏKİLLƏR

İlham Əliyev Heydər Əliyev adına yarımdalma qazma qurğusunun açılışında iştirak edib

W1siziisijiwmtcvmduvmtgvm3ywm2tknjfka18wmdeuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=19bf8ebf128695d3W1siziisijiwmtcvmduvmtgvntvizmllzm1sel8wmdiuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=8e1373d7a129e38eW1siziisijiwmtcvmduvmtgvngu2ow82ngpxyv8wmdmuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=e0d150b64f877f02W1siziisijiwmtcvmduvmtgvmtduy2m3otn1av8wmdquanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=268a9114789b90a7W1siziisijiwmtcvmduvmtgvnhf5ahblcwd0yv8wmduuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=2208fd812ab82702W1siziisijiwmtcvmduvmtgvmjn6cmxlm3r1al8wmdyuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=dce4d556d0b4ff9bW1siziisijiwmtcvmduvmtgvmxa3yw5uctlnbv8wmdcuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=bef5312fb766c0a2W1siziisijiwmtcvmduvmtgvnxr4env0ewj6av8wmdguanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=a76eec12eb069923W1siziisijiwmtcvmduvmtgvmnvhyxe5exfkzl8wmdkuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=5bff9d403c9ec80fW1siziisijiwmtcvmduvmtgvnmvunnhxamp2nl8wmtauanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=bdf556241b960120W1siziisijiwmtcvmduvmtgvnnnybdi2mmpnmv8wmteuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=9f4661105aaa3323W1siziisijiwmtcvmduvmtgvnda2b3fncnfrc18wmtiuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=e3e6719933b389e8W1siziisijiwmtcvmduvmtgvm2kwc2pkdxz6c18wmtmuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=0af3d8ead43f71bbW1siziisijiwmtcvmduvmtgvnmwxehhyymtinf8wmtquanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=2102324cf6003b3cW1siziisijiwmtcvmduvmtgvodvyamlqmhp2bl8wmtuuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=9ae45001820f84b2W1siziisijiwmtcvmduvmtgvnnrybjzlbw9kcf8wmtyuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=1f0dd3fa922d991dW1siziisijiwmtcvmduvmtgvogpsznr3mmk0a18wmtcuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=5e27665996bc8808W1siziisijiwmtcvmduvmtgvotvmcdzkewprmv8wmtguanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=0acdca81ff25baaaW1siziisijiwmtcvmduvmtgvn3i2chy3etzjdv8wmtkuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=9a1e06032b4600d1W1siziisijiwmtcvmduvmtgvnnb2bxmwn2e3bf8wmjauanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=7edf451aa1f47102W1siziisijiwmtcvmduvmtgvnnlkdxrybnd5yl8wmjeuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=736cadc6f472675dW1siziisijiwmtcvmduvmtgvoxbwzdjsnxc3c18wmjiuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=b6acccc2531a59ecW1siziisijiwmtcvmduvmtgvmmjsy2nyz2n5yl8wmjmuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=f3cce33e79c2950eW1siziisijiwmtcvmduvmtgvnxizz2ppejzval8wmjquanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=2f2486858c568406W1siziisijiwmtcvmduvmtgvoxrvcjv0mgf5el8wmjuuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=7c17f3a8578c45a8W1siziisijiwmtcvmduvmtgvmwvucmvtbhiyn18wmjyuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=dcc09e3d138820cfW1siziisijiwmtcvmduvmtgvnxprams5zjr0av8wmjcuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=3b7390a5275efe0aW1siziisijiwmtcvmduvmtgvn3nzaxvictfmmf8wmjguanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=e2f195a325ff975cW1siziisijiwmtcvmduvmtgvmmdqog05d2ruml8wmjkuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=dfd9dec62a5ad58fW1siziisijiwmtcvmduvmtgvnhpjyxrwdtiwbv8wmzauanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=faaeb57f1a09b995W1siziisijiwmtcvmduvmtgvnjjhc3hubxlum18wmzeuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=3f53db2b5d48bcfbW1siziisijiwmtcvmduvmtgvnmtjcdjmamtxdl8wmziuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=5a0c65e5dbf7af45W1siziisijiwmtcvmduvmtgvmnz0mtnqddrqn18wmzmuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=a246f19c53febb35W1siziisijiwmtcvmduvmtgvnno2dhn0znjnmf8wmzquanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=e8acfdf4493944e0W1siziisijiwmtcvmduvmtgvzhgzzjvpoxjhxzazns5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisije5njb4mti5mijdxq?sha=9460df94e6695f6aW1siziisijiwmtcvmduvmtgvnjjkyxl3nzjzdf8wmzyuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=a87b2c11738be7d9W1siziisijiwmtcvmduvmtgvodjjcgr2mhvsyl8wmzcuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=245ea2a4d18a1e7cW1siziisijiwmtcvmduvmtgvnxo5mdy1amrtof8wmzguanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=4557c4c8770e1e1cW1siziisijiwmtcvmduvmtgvnglhoth3ynhyzf8wmzkuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=10bf9f06ca702d1eW1siziisijiwmtcvmduvmtgvntdhmtkzbw9lb18wndauanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=a6f3e29d30777cdcW1siziisijiwmtcvmduvmtgvohl5nwp0b2cyov8wndeuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=617fdb274115272cW1siziisijiwmtcvmduvmtgvmxg5odc0exaznf8wndiuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=645358290337a9d7W1siziisijiwmtcvmduvmtgvyndydnoyn2vfmdqzlmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimtk2mhgxmjkyil1d?sha=a69146055bc18298W1siziisijiwmtcvmduvmtgvntg0awm2etrzof8wndquanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=4aa2e85665c80de1W1siziisijiwmtcvmduvmtgvamnlzdczbgcyxza0ns5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisije5njb4mti5mijdxq?sha=948b0bf6c0bd52afW1siziisijiwmtcvmduvmtgvodk2a3j3mgrvml8wndyuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=7f7bce0507cfff81W1siziisijiwmtcvmduvmtgvmmd0azfrznvkn18wndcuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=d172bc2021034106W1siziisijiwmtcvmduvmtgvmtcwynrzzwhna18wndguanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=ccb42e439ae04e98W1siziisijiwmtcvmduvmtgvoxnlmhh6b3q4yl8wndkuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=bb99517cc9812f81W1siziisijiwmtcvmduvmtgvnjm3a3lzmddvev8wntauanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=bee27775ccb82a8fW1siziisijiwmtcvmduvmtgvotu3etjoegdwmf8wnteuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=be3ac343ad4cb930W1siziisijiwmtcvmduvmtgvmnpoaxozn3rozf8wntiuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixotywedeyotiixv0?sha=20aece2bc0ad655b