Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”da dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

31 декабря 2020, 12:53

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 6, maddə 409, № 12, maddə 753; 2005, № 3, maddə 160; 2010, № 2, maddə 80; 2011, № 10, maddə 903; 2017, № 5, maddə 780; 2018, № 12, maddə 2607) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 2.1.2-ci yarımbəndin ikinci abzasından “İbka” sözü çıxarılsın.

2. 2.1.4-cü yarımbəndin birinci abzasında “mərkəzi (milli) banklar” sözlərindən sonra “, milli depozit mərkəzləri” sözləri əlavə edilsin.

3. 3.1.4-cü yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.1.4. Neft Fondunun investisiya siyasətində valyuta vəsaitinin idarə edilməsinin aşağıdakı ümumi prinsipləri və istiqamətləri öz əksini tapmalıdır:

investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi;

investisiya portfelinin aktivlər və valyutalar üzrə tərkibi və bölgü nisbəti;

investisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi;

investisiya portfelinin risklərinin idarə edilməsi üzrə tələbləri;

Neft Fondunun investisiya portfelinin idarə edilməsinə xarici menecerlər cəlb edildiyi təqdirdə, xarici menecerlərə idarəetməyə verilən investisiya portfelinin hissəsi və idarəetməyə verilmə müddəti də daxil olmaqla xarici menecerlər üzrə tələblər.”.

4. 3.2-ci bənd üzrə:

4.1. ikinci abzasdan “(göstərilən ardıcıllığa əməl etmək şərti ilə)” sözləri çıxarılsın;

4.2. dördüncü abzasdan “investisiya portfelinin maksimum ortaçəkili müddətinin (durasiyasının) və” sözləri çıxarılsın;

4.3. beşinci abzasda “investisiya portfelinin müddətinin” sözləri “müvafiq alt portfel üzrə ortaçəkili müddətin (durasiyanın)” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. 3.3-cü bəndin yeddinci, səkkizinci və doqquzuncu abzasları müvafiq olaraq aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“səhmlərə, kredit reytinqinə malik olmayan borc öhdəliklərinə və daşınmaz əmlaka investisiya edən pay fondlarında, alternativ investisiya fondlarında, o cümlədən səhm (pay) üzrə müştərək investisiyalarda iştirak payları;

daşınmaz əmlak;

London Qiymətli Metallar Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası tərəfindən tətbiq edilən tələblərə uyğun olan qızıl külçələr (qızıl);”.

6. 3.4.2-ci yarımbənddə “valyuta arbitrajı, svop, forvard, fyuçers” sözləri “törəmə maliyyə alətləri” sözləri ilə, “valyuta bazarlarında” sözləri “maliyyə bazarlarında” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. 4.2-ci bənd üzrə:

7.1. “gəlirliliyi” sözündən sonra “(gəlirlilik)” sözü əlavə edilsin;

7.2. aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Gəlirliliyin hesablanmasında məzənnə dəyişikliyindən yaranan fərq kimi hesablanan qızıl üzrə gəlirlilik nəzərə alınmır.”.


İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 dekabr 2020-ci il.

ДОКУМЕНТЫ Распоряжения 19 января 2022
12:45
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении А.А.Фарзалиева главой Исполнительной власти Абшеронского района

Руководствуясь частью II статьи 124 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Абдина Алескер оглу Фарзалиева главой...

19 января 2022, 12:45
ДОКУМЕНТЫ Распоряжения 19 января 2022
12:43
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об освобождении А.А.Фарзалиева от должности главы Исполнительной власти Наримановского района города Баку

Руководствуясь частью II статьи 124 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Освободить Абдина Алескер оглу Фарзалиева от должности...

19 января 2022, 12:43
ДОКУМЕНТЫ Распоряжения 19 января 2022
12:41
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об освобождении И.А.Гюльмамедовой от должности главы Исполнительной власти Абшеронского района

Руководствуясь частью II статьи 124 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Освободить Ираду Акиф гызы Гюльмамедову от должности...

19 января 2022, 12:41
ДОКУМЕНТЫ Распоряжения 19 января 2022
12:14
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении Т.Ю.Мусаева министром здравоохранения Азербайджанской Республики

Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Теймура Юсиф оглу Мусаева министром...

19 января 2022, 12:14
ДОКУМЕНТЫ Распоряжения 19 января 2022
12:11
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об освобождении Т.Ю.Мусаева от должности первого заместителя министра здравоохранения Азербайджанской Республики

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Освободить Теймура Юсиф оглу Мусаева от должности...

19 января 2022, 12:11
НОВОСТИ Сообщения Пресс-Cлужбы 18 января 2022
19:55
Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину

18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В ходе телефонного...

18 января 2022, 19:55
ДОКУМЕНТЫ Распоряжения 18 января 2022
18:30
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении Р.Ш.Рзаева орденом «Шохрат»

Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность на государственной...

18 января 2022, 18:30