Ilham Aliyev and President Sadyr Zhaparov attended unveiling ceremony of monument to Chingiz Aitmatov in Baku