Ilham Aliyev and President Sadyr Zhaparov made press statements