Ilham Aliyev received President of International Chess Federation

slider-photo