Ilham Aliyev and President Shavkat Mirziyoyev viewed activity of Technopark LLC in Tashkent

21 June 2022, 18:50
Ilham Aliyev and President Shavkat Mirziyoyev viewed activity of Technopark LLC in Tashkent

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev have viewed the activity of Technopark LLC in Tashkent.

gallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photogallery-photo