Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

06 mart 2018, 20:50

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci və 20-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 755-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 9, maddə 838; 2014, № 7, maddələr 766, 787, № 10, maddə 1165; 2015, № 5, maddə 503; 2016, № 11, maddə 1773, № 12, maddə 2010; 2017, № 5, maddə 755, № 6, maddələr 1019, 1043) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 47.1-ci maddəyə “obyektləri” sözündən sonra “, habelə reklam qurğuları” sözləri əlavə edilsin.

2. 47.4.5-ci maddəyə “orqanından” sözündən sonra “(reklam qurğularının tikintisi zamanı isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumdan)” sözləri əlavə edilsin.

3. 47.4.6-cı maddəyə “obyektinin” sözündən sonra “(reklam qurğuları istisna olmaqla)” sözləri, “orqanına” sözündən sonra isə “, reklam qurğusunun tikintisi başa çatdıqdan sonra onun istismarına icazə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma” sözləri əlavə edilsin.

4. 75.1-ci maddənin birinci cümləsinə “orqanı” sözündən sonra “(reklam qurğularının tikintisinə istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

5. 75.1-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Reklam qurğularının tikintisinə icazənin verilməsi qaydası bu Məcəllənin 81-ci maddəsi ilə müəyyən edilir.”.

6. 79.1.5-ci maddəyə “kiçik” sözündən əvvəl “reklam qurğuları istisna olmaqla,” sözləri əlavə edilsin.

7. 81-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“81.1. Açıq məkanda ölçülərindən asılı olmayaraq reklam qurğularının tikintisinə, quraşdırılmasına, onlara konstruktiv dəyişikliklərin edilməsinə icazəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum verir. Sifarişçi tikintiyə icazə almaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma ərizə ilə müraciət edir. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

81.1.1. sifarişçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəliyi olduqda, hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;

81.1.2. sifarişçi fərdi sahibkar olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

81.1.3. reklam qurğusunun yerləşəcəyi daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət, icarə və ya istifadə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti;

81.1.4. reklam qurğusunun tikinti sxemi;

81.1.5. tikinti işlərinin təsviri;

81.1.6. reklam qurğusunun yerləşəcəyi (əgər qurğu torpaq üzərində yerləşdiriləcəksə) ərazinin vəziyyət planı.

81.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum reklam qurğularının tikintisinə icazənin verilməsi ilə bağlı bu Məcəllənin 75.3-cü, 75.4-cü, 75.4-1-ci, 75.7-ci, 75.10-cu və 82.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş tədbirləri görür.

81.3. Bu Məcəllənin 81.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş reklam qurğularının tikintisi şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərə (o cümlədən “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlara) uyğun olaraq aparılır.

81.4. Tikintiyə icazə barədə qərarın əsli, bu Məcəllənin 81.1.4-cü və 81.1.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş sənədlərin bir nüsxəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumda saxlanılır.”.

8. 85.3-cü maddənin birinci cümləsinə “alınmalı” sözündən sonra “(reklam qurğularının tikintisi zamanı istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

9. 86.1-ci maddənin birinci abzasının birinci cümləsinə “işlərinə” sözündən sonra “(reklam qurğularının tikintisi istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

10. 86.2-ci maddəyə “qurğuları” sözündən sonra “və reklam” sözləri əlavə edilsin.

11. 86.4-cü maddəyə “işləri” sözündən sonra “(reklam qurğularının tikintisi istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

12. 92.1-ci maddənin birinci abzasına “işlərində” sözündən sonra “(reklam qurğularının tikintisi istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

13. 92.4-cü maddənin birinci abzasına “işlərinin” sözündən sonra “(reklam qurğularının tikintisi istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

14. aşağıdakı məzmunda 92-1-ci maddə əlavə edilsin:

“Maddə 92-1. Reklam qurğularının tikintisi ilə bağlı yazılı göstərişlər

92-1.1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum reklam qurğularının tikintisi işlərində pozuntu hallarını aşkar etdikdə hər bir pozuntu ayrıca təsvir olunmaqla müvafiq akt tərtib edir və onların 10 gün ərzində aradan qaldırılması barədə sifarişçiyə icrası məcburi olan yazılı göstəriş təqdim edir.

92-1.2. Sifarişçi bu Məcəllənin 92-1.1-ci maddəsinə əsasən ona təqdim edilmiş yazılı göstərişə uyğun olaraq pozuntuların aradan qaldırıldığı barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma məlumat verdiyi, belə məlumatın verilmədiyi hallarda isə, həmin yazılı göstərişdə pozuntuların aradan qaldırılması üçün müəyyən edilmiş müddətin başa çatdığı gündən ən geci 3 iş günü ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum pozuntuların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığını yoxlayır. Yoxlama nəticəsində pozuntuların aradan qaldırılmadığı və ya tam aradan qaldırılmadığı müəyyən edildikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum sifarişçiyə icrası yoxlanılmış yazılı göstərişin icra olunmayan hissəsində yoxlamanın keçirildiyi gündən 3 iş günündən gec olmayaraq yenidən yazılı göstəriş təqdim edir.

92-1.3. Yazılı göstəriş maraqlı şəxslər tərəfindən mübahisələndirilə bilər.”.

15. 93.1-ci maddənin birinci cümləsinə “orqanına” sözündən sonra “(reklam qurğularının tikintisi zamanı isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma)” sözləri əlavə edilsin.

16. aşağıdakı məzmunda 95.1.3-1-ci maddə əlavə edilsin:

“95.1.3-1. bu Məcəllənin 92-1.1-ci maddəsində müəyyən edilən pozuntularla bağlı təqdim edilmiş ilk yazılı göstərişdə nəzərdə tutulan pozuntular ən geci 1 ay müddətində aradan qaldırılmadıqda;”.

17. 95.3-cü maddəyə “Məcəllənin” sözündən sonra “95.1.3-1-ci,” sözləri əlavə edilsin.

18. aşağıdakı məzmunda 95.3-1-ci maddə əlavə edilsin:

“95.3-1. Bu Məcəllənin 95.1.3-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halda tikinti obyektinin sökülməsi barədə qərar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum tərəfindən qəbul edilir. Bu qərar maraqlı şəxslər tərəfindən mübahisələndirilə bilər.”.

19. 95.5-ci maddəyə “orqanı” sözündən sonra “(reklam qurğuları isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum)” sözləri əlavə edilsin.

20. 101.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“101.2. Tikinti obyektinin (reklam qurğuları istisna olmaqla) istismarına icazə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, reklam qurğularının istismarına icazə isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum tərəfindən verilir.”.

21. 101.4-cü maddədən “vahid” sözü çıxarılsın.

22. 102.1-ci maddənin birinci abzasına “obyektinin” sözündən sonra “(reklam qurğuları istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

23. aşağıdakı məzmunda 102.1-1-ci maddə əlavə edilsin:

“102.1-1. Reklam qurğularının istismarına icazə üçün müraciətə sifarişçi tikintiyə icazə barədə qərarın surətini əlavə edir.”.

24. 102.2-ci maddənin birinci cümləsinə “orqanı” sözündən sonra “(reklam qurğularına münasibətdə isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum)” sözləri əlavə edilsin.

25. 102.4-cü maddəyə “gün” sözündən sonra “(reklam qurğularına münasibətdə isə 5 iş günü)” sözləri, “orqanı” sözündən sonra isə “(reklam qurğularına münasibətdə isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum)” sözləri əlavə edilsin.

26. 102.5-ci maddəyə, 102.7-ci və 103.2-ci maddələrinin birinci cümləsinə “orqanı” sözündən sonra “(reklam qurğularına münasibətdə isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum)” sözləri əlavə edilsin.


İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 fevral 2018-ci il.

SƏNƏDLƏR Fərmanlar 27 yanvar 2022
17:31
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 20 dekabr tarixli 433-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 20...

27 yanvar 2022, 17:31
SƏNƏDLƏR Qanunlar 25 yanvar 2022
14:14
“Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında 1997-ci il 17 yanvar tarixli Sazişə dəyişikliklər edilməsi barədə Protokol”un təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu  

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının Astana şəhərində...

25 yanvar 2022, 14:14
SƏNƏDLƏR Qanunlar 24 yanvar 2022
13:20
“Azərbaycan Respublikası və Dünya Bankı Qrupu Təşkilatları arasında Azərbaycan Respublikasında Ofislərin Qurulmasına və Fəaliyyətinə dair” Sazişin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası və Dünya Bankı Qrupu Təşkilatları arasında Azərbaycan...

24 yanvar 2022, 13:20
SƏNƏDLƏR Qanunlar 24 yanvar 2022
13:15
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qətər Dövləti Hökuməti arasında ümumvətəndaş pasportlarına malik şəxslərin viza tələbindən azad edilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qətər Dövləti Hökuməti arasında...

24 yanvar 2022, 13:15