Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

14 iyul 2014, 22:40

“Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə aşağıdakı yeni bələdiyyələr yaradılsın:
1. Ağcabədi rayonu üzrə:
1) Mirzəhaqverdili və Yuxarı Qiyaməddinli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mirzəhaqverdili və Qiyaməddinli kəndlərində Yuxarı Qiyaməddinli bələdiyyəsi.
2. Ağdaş rayonu üzrə:
1) Ağzıbir və Pirəzə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağzıbir, Qaraoğlan və Pirəzə kəndlərində Pirəzə bələdiyyəsi;
2) Aşağı Nemətabad və Qəribli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Nemətabad, Qəribli və Yenikənd kəndlərində Aşağı Nemətabad bələdiyyəsi;
3) Binələr və Güvəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Binələr, Davudlu, Əmirarx və Güvəkənd kəndlərində Güvəkənd bələdiyyəsi;
4) Birinci Aral və Xosrov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Aral, Xosrov, İkinci Aral və Sadavat kəndlərində Xosrov bələdiyyəsi;
5) Cardam və Kotanarx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cardam, Kotanarx və Nehrəxəlil kəndlərində Kotanarx bələdiyyəsi;
6) Dəhnəxəlil və Yuxarı Ağcayazı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Türyançay qəsəbəsində və Aşağı Ağcayazı, Dəhnəxəlil, Yuxarı Ağcayazı kəndlərində Dəhnəxəlil bələdiyyəsi;
7) Eymur və Qaradeyin bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağcaqovaq, Eymur, Ərəbşəki və Qaradeyin kəndlərində Eymur bələdiyyəsi;
8) Ərəb və Kükəl bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəb, Hüşün və Kükəl kəndlərində Kükəl bələdiyyəsi;
9) Ərəbocağı və Pirkəkə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəbocağı və Pirkəkə kəndlərində Pirkəkə bələdiyyəsi;
10) Korarx və Qolqəti bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cüvə, Korarx və Qolqəti kəndlərində Qolqəti bələdiyyəsi;
11) Qarağan Şıxlar və Yuxarı Qəsil bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bulaqotağı, Qarağan Sədi, Qarağan Şıxlar və Yuxarı Qəsil kəndlərində Yuxarı Qəsil bələdiyyəsi;
12) Qoşaqovaq və Şəkili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qoşaqovaq və Şəkili kəndlərində Qoşaqovaq bələdiyyəsi;
13) Qulbəndə və Şordəhnə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Qəsil, Bəylik, Qulbəndə, Orta Qəsil və Şordəhnə kəndlərində Qulbəndə bələdiyyəsi;
14) Mürsəl və Şıxlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarasuqumlaq, Mürsəl və Şıxlı kəndlərində Mürsəl bələdiyyəsi;
15) Şəmsabad və Tofiqi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əmirmahmud, Qarağan Saatlı, Şəmsabad və Tofiqi kəndlərində Şəmsabad bələdiyyəsi.
3. Ağsu rayonu üzrə:
1) Gürcüvan və Yenilik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Elabad, Girdə, Gursulu, Gürcüvan, Hinqar, Kəndaxan, Kövlüc, Yenikənd və Yenilik kəndlərində Gürcüvan bələdiyyəsi.
4. Astara rayonu üzrə:
1) Kijəbə, Ojakəran və Tüləküvan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kijəbə qəsəbəsində və Burzubənd, Xıçaso, Noyabud, Ojakəran, Ovala, Sipiyaəlfətik, Şəmətük, Tüləküvan, Vənəşikəş kəndlərində Kijəbə bələdiyyəsi;
2) Maşxan və Təngərüd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Maşxan və Təngərüd kəndlərində Təngərüd bələdiyyəsi.
5. Balakən rayonu üzrə:
1) Gərəkli və Poştbinə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çorçorbinə, Gərəkli, Mazımçay və Poştbinə kəndlərində Gərəkli bələdiyyəsi;
2) Qasbinə və Mahamalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaracabinə, Qasbinə, Mahamalar və Solban kəndlərində Mahamalar bələdiyyəsi.
6. Bərdə rayonu üzrə:
1) Lənbəran və Təhlə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Lənbəran və Təhlə kəndlərində Lənbəran bələdiyyəsi.
7. Füzuli rayonu üzrə:
1) 1 №-li Qayıdış, 2 №-li Qayıdış, 3 №-li Qayıdış, 4 №-li Qayıdış və 5 №-li Qayıdış bələdiyyələrinin əhatə etdiyi 1 №-li Qayıdış, 2 №-li Qayıdış, 3 №-li Qayıdış, 4 №-li Qayıdış və 5 №-li Qayıdış qəsəbələrində 3 №-li Qayıdış bələdiyyəsi;
2) 6 №-li Qayıdış, 7 №-li Qayıdış, 8 №-li Qayıdış, 9 №-li Qayıdış, 10 №-li Qayıdış və 11 №-li Qayıdış bələdiyyələrinin əhatə etdiyi 6 №-li Qayıdış, 7 №-li Qayıdış, 8 №-li Qayıdış, 9 №-li Qayıdış, 10 №-li Qayıdış və 11 №-li Qayıdış qəsəbələrində 8 №-li Qayıdış bələdiyyəsi;
3) Birinci Zobucuq və Beşinci Zobucuq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Zobucuq, İkinci Zobucuq, Üçüncü Zobucuq, Dördüncü Zobucuq və Beşinci Zobucuq qəsəbələrində Zobucuq bələdiyyəsi.
8. Gədəbəy rayonu üzrə:
1) Arıqdam və Qaradağ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arıqdam, Daşbulaq və Qaradağ kəndlərində Arıqdam bələdiyyəsi;
2) Arıqıran və İnəkboğan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arıqıran, Əyrivəng, İnəkboğan, Kərimli, Köhnəqışlaq və Qasımlı kəndlərində Arıqıran bələdiyyəsi;
3) Böyük Qaramurad və Qaraməmmədli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ataxal, Böyük Qaramurad, Əmir, Hacıalılar, Heriknaz, Kələman, Kəsəmən, Qaraməmmədli, Qızıltorpaq, Qozqaralı, Qurudərə, Poladlı və Toplar kəndlərində Qaraməmmədli bələdiyyəsi;
4) Çalburun və Miskinli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çalburun, Qalakənd, Miskinli və Plankənd kəndlərində Miskinli bələdiyyəsi;
5) Dəyəqarabulaq və Düzyurd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aytala, Dəyəqarabulaq, Düzyurd, Günəşli və Musayal kəndlərində Düzyurd bələdiyyəsi;
6) Dəyirmandağ və Kiçik Qaramurad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəyirmandağ, Hacıələkbərli, Kiçik Qaramurad, Köhnəkənd, Qarovultomba, Qurudərə, Leşkər, Parakənd və Sarıköynək kəndlərində Kiçik Qaramurad bələdiyyəsi;
7) Düz Rəsullu və Şınıx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəydəmirli, Çay Rəsullu, Düz Rəsullu, Gərməşöylü, Göyəlli, Göyəmli, Hüseynqulular, Kollu, Rəhimli, Şınıx, Təkyemişan və Turşsu kəndlərində Düz Rəsullu bələdiyyəsi;
8) Ərtəpə və Söyüdlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərtəpə, Pirbulaq, Soyuqbulaq və Söyüdlü kəndlərində Söyüdlü bələdiyyəsi;
9) Gərgər və Şəkərbəy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əmiraslanlı, Gərgər, Gödəkdərə, Heydərli, Qarıkənd, Qasımağalı, Sarıhəsənli, Şəkərbəy, Yaqublu və Yenikənd kəndlərində Gərgər bələdiyyəsi;
10) Xarxar və Zəhmətkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xarxar, Qarabulaq və Zəhmətkənd kəndlərində Zəhmətkənd bələdiyyəsi;
11) Novoivanovka və Şahdağ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arabaçı, Çobankənd, Novoivanovka, Şahdağ və Yenikənd kəndlərində Novoivanovka bələdiyyəsi.
9. Goranboy rayonu üzrə:
1) Aşağı Ağcakənd və Börü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Ağcakənd, Yuxarı Ağcakənd qəsəbələrində və Börü, Meşəli, Yuxarı Ballıqaya kəndlərində Aşağı Ağcakənd bələdiyyəsi;
2) Əlirzalı və Xan Qərvənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əlirzalı və Xan Qərvənd kəndlərində Xan Qərvənd bələdiyyəsi;
3) Mənəşli və Todan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Erkeç, Mənəşli və Todan kəndlərində Todan bələdiyyəsi;
4) Sarov və Yəhərçi Qazaxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Sarov və Yəhərçi Qazaxlar kəndlərində Sarov bələdiyyəsi.
10. Göygöl rayonu üzrə:
1) Tulallar və Zurnabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Zurnabad qəsəbəsində və Gəncə, Tulallar, Zurnabad kəndlərində Zurnabad bələdiyyəsi.
11. Xaçmaz rayonu üzrə:
1) Bostançı və Dədəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bostançı, Dədəli, Hacıabdurəhimoba, Kiçik Baraxum, Nağıoba, Palıdlı və Sibiroba kəndlərində Bostançı bələdiyyəsi;
2) Susayqışlaq və Şollar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çaxçaxlı, Maqsudkənd, Pərdiqıran, Susayqışlaq və Şollar kəndlərində Susayqışlaq bələdiyyəsi.
12. Qax rayonu üzrə:
1) Əlibəyli və İngiloy Kötüklü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əlibəyli, İbaxlı və İngiloy Kötüklü kəndlərində Əlibəyli bələdiyyəsi;
2) Qaxbaş və Qax İngiloy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bağtala, Xələftala, Keşqutan, Kiçik Alatəmir, Qaxbaş, Qax İngiloy, Qımırlı və Uzuntala kəndlərində Qaxbaş bələdiyyəsi.
13. Qəbələ rayonu üzrə:
1) Abrıx və Tikanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abrıx, Dandıx və Tikanlı kəndlərində Tikanlı bələdiyyəsi;
2) Bayramkoxalı və Mamaylı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bayramkoxalı, Mamaylı və Ovcullu kəndlərində Bayramkoxalı bələdiyyəsi;
3) Bılıx, Məlikli və Siləyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bılıx, Siləyli və Məlikli kəndlərində Məlikli bələdiyyəsi;
4) Böyük Pirəli və Kiçik Pirəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Böyük Pirəli və Kiçik Pirəli kəndlərində Böyük Pirəli bələdiyyəsi;
5) Bunud, Həzrə və Məmmədağalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bunud, Həzrə və Məmmədağalı kəndlərində Bunud bələdiyyəsi;
6) Cığatelli, Həmzəli və Xırxatala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cığatelli, Həmzəli və Xırxatala kəndlərində Cığatelli bələdiyyəsi;
7) Çarxana, Hacıalılı, Şamlı və Şəfili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çarxana, Hacıalılı, Şamlı və Şəfili kəndlərində Hacıalılı bələdiyyəsi;
8) Çuxur Qəbələ və Tövlə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çuxur Qəbələ və Tövlə kəndlərində Çuxur Qəbələ bələdiyyəsi;
9) Daşca və Zarağan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Daşca və Zarağan kəndlərində Zarağan bələdiyyəsi;
10) Dizaxlı, Yeni Dizaxlı və Zirik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dizaxlı, Sarıhacallı, Yeni Dizaxlı və Zirik kəndlərində Yeni Dizaxlı bələdiyyəsi;
11) İmamlı və Mirzəbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Corlu, İmamlı və Mirzəbəyli kəndlərində Mirzəbəyli bələdiyyəsi;
12) Kiçik Əmili, Sırt Yengicə və Zalam bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kiçik Əmili, Mollaşıxalı, Sırt Yengicə və Zalam kəndlərində Zalam bələdiyyəsi;
13) Kötüklü və Mıxlıqovaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kötüklü, Mıxlıqovaq və Solquca kəndlərində Mıxlıqovaq bələdiyyəsi;
14) Kürd və Qaradeyin bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kürd və Qaradeyin kəndlərində Kürd bələdiyyəsi;
15) Quşlar və Savalan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəyli, Quşlar və Savalan kəndlərində Quşlar bələdiyyəsi;
16) Seyidqışlaq və Vəndam bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Vəndam qəsəbəsində və Seyidqışlaq kəndində Vəndam bələdiyyəsi;
17) Topbağ və Yenikənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Topbağ və Yenikənd kəndlərində Yenikənd bələdiyyəsi;
18) Tüntül və Yengicə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Tüntül və Yengicə kəndlərində Tüntül bələdiyyəsi;
19) Uludaş və Yemişanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Uludaş və Yemişanlı kəndlərində Yemişanlı bələdiyyəsi.
14. Quba rayonu üzrə:
1) Alekseyevka və İqrığ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alekseyevka, İqrığ və Qacar Zeyid kəndlərində Alekseyevka bələdiyyəsi;
2) Birinci Nügədi və Qaraçay bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraçay qəsəbəsində və Birinci Nügədi, Mirzəqışlaq kəndlərində Birinci Nügədi bələdiyyəsi;
3) Buduq və Yalavanc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Buduq, Dağüstü, Yalavanc və Zeyid kəndlərində Buduq bələdiyyəsi;
4) Dağlı-Qələdüz və Küpçal bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dağlı, Küpçal, Küsnət, Qələdüz, Qımıl və Üçgün kəndlərində Küpçal-Dağlı bələdiyyəsi.
15. Neftçala rayonu üzrə:
1) Bankə, Kürkənd və Neftçala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Neftçala şəhərində, Bankə qəsəbəsində və 2№-li Mayak və Kürkənd kəndlərində Neftçala bələdiyyəsi.
16. Samux rayonu üzrə:
1) Qaraarx və Qarayeri bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraarx, Qarayeri və Yenibağ qəsəbələrində Qarayeri bələdiyyəsi;
2) Sarıqamış və Seyidlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qədili, Sarıqamış və Seyidlər kəndlərində Seyidlər bələdiyyəsi.
17. Şamaxı rayonu üzrə:
1) Adnalı və Çarhan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Adnalı, Çarhan, Nüydi və Sabirli kəndlərində Çarhan bələdiyyəsi;
2) Çuxuryurd və Məlhəm bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çuxuryurd, Əngəxaran və Məlhəm kəndlərində Məlhəm bələdiyyəsi;
3) Həmyəli və İkinci Cabanı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cabanı, Həmyəli, İkinci Cabanı və İkinci Çaylı kəndlərində İkinci Cabanı bələdiyyəsi;
4) Kələxana və Şəhriyar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Şəhriyar qəsəbəsində və Kələxana kəndində Şəhriyar bələdiyyəsi;
5) Kərkənc və Mədrəsə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mədrəsə qəsəbəsində və Kərkənc kəndində Mədrəsə bələdiyyəsi;
6) Mərzəndiyə və Sabir bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Sabir qəsəbəsində və Çıraqlı, Mərzəndiyə kəndlərində Sabir bələdiyyəsi;
7) Nağaraxana və Talışnuru bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Nağaraxana və Talışnuru kəndlərində Nağaraxana bələdiyyəsi;
8) Saqiyan və Şərədil bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Saqiyan, Şərədil və Şirvan kəndlərində Saqiyan bələdiyyəsi.
18. Şəmkir rayonu üzrə:
1) Çaykənd və Yeni Göyçə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Çaykənd, Günəşli, Qaraqoyunlu, Varlı Həyat, Yeni Göyçə və Yuxarı Çaykənd kəndlərində Yeni Göyçə bələdiyyəsi;
2) Daşbulaq və İrmaşlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Daşbulaq və İrmaşlı kəndlərində İrmaşlı bələdiyyəsi;
3) Qaracəmirli və Talış bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaracəmirli və Talış kəndlərində Qaracəmirli bələdiyyəsi;
4) Qasımalılar və Şeidlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əhmədli, Göyməmmədli, Qasımalılar və Şeidlər kəndlərində Qasımalılar bələdiyyəsi.
19. Tərtər rayonu üzrə:
1) Buruc və Sarıcalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Buruc, Güləbatlı, Sarıcalı və Zolgəran kəndlərində Buruc bələdiyyəsi;
2) Xoruzlu və Kəbirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bayandurlu, Xoruzlu və Kəbirli kəndlərində Xoruzlu bələdiyyəsi;
3) İrəvanlı və Soyulan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacallı, İrəvanlı, Qapanlı və Soyulan kəndlərində Soyulan bələdiyyəsi;
4) Kəngərli və Qaradağlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kəngərli, Qaradağlı və Təzəkənd kəndlərində Qaradağlı bələdiyyəsi.
20. Ucar rayonu üzrə:
1) Qaracallı və Pirkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Küçəkənd, Qaracallı və Pirkənd kəndlərində Qaracallı bələdiyyəsi.
21. Zaqatala rayonu üzrə:
1) Faldarlı və Qandax bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Faldarlı və Qandax kəndlərində Qandax bələdiyyəsi;
2) Fındıqlı və Maqov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abaəli, Fındıqlı, Höytala, Maqov, Paşan, Vöhtala və Yolayrıc kəndlərində Maqov bələdiyyəsi;
3) Gözbarax və Mamrux bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cimcimax, Ələsgər, Gözbarax və Mamrux kəndlərində Gözbarax bələdiyyəsi;
4) Kəpənəkçi və Yengiyan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kəpənəkçi və Yengiyan kəndlərində Yengiyan bələdiyyəsi;
5) Mazıx və Uzuntala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Beretbinə, Cicibinə, Qəbizdərə, Mazıx və Uzuntala kəndlərində Mazıx bələdiyyəsi;
6) Muxax və Zəyəm bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Muxax və Zəyəm kəndlərində Muxax bələdiyyəsi.
Maddə 2. Bu Qanunun 1-ci maddəsinə əsasən birləşən bələdiyyələrin səlahiyyət müddəti yeni yaradılan bələdiyyələrin birinci iclas günü başa çatır. 

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 may 2014-cü il.

SƏNƏDLƏR Fərmanlar 30 noyabr 2023
14:58
“Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 413 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi və Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitindən istifadə ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci...

30 noyabr 2023, 14:58
SƏNƏDLƏR Fərmanlar 30 noyabr 2023
14:56
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Federal Gömrük Xidməti (Rusiya Federasiyası) arasında Azərbaycan–Rusiya dövlət sərhədindəki avtomobil buraxılış məntəqələrində gözlənilməz halların xəbərdar edilməsi və nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. 2023-cü il oktyabrın 31-də Moskva şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Federal Gömrük...

30 noyabr 2023, 14:56
SƏNƏDLƏR Qanunlar 30 noyabr 2023
14:54
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ruanda Respublikası Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin viza tələbindən azad edilməsi haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

2023-cü il sentyabrın 20-də Nyu-York şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası...

30 noyabr 2023, 14:54
SƏNƏDLƏR Sərəncamlar 30 noyabr 2023
13:09
Bərdə‒Ağdam (40 km)‒Əsgəran avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. On səkkiz kilometr uzunluğu olan Bərdə‒Ağdam (40 km)‒Əsgəran avtomobil yolunun yenidən qurulması məqsədilə Azərbaycan Respublikası...

30 noyabr 2023, 13:09