İlham Əliyev Londonda keçiriləcək XXX Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətini yolasalma mərasimdə iştirak etmişdir

03 iyul 2012, 12:01

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının paytaxtı London şəhərində keçiriləcək XXX Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin iyulun 3-də rəsmi yolasalma mərasimi keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişlər.

Heydər Əliyev Mərkəzinin foyesində Azərbaycanın Olimpiya hərəkatını əks etdirən fotobannerlər düzülmüşdü.

Səhnədə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı qoyulmuşdu.

Mərasimə toplaşanlar dövlətimizin başçısını və Azərbaycanın birinci xanımını hərarətlə qarşıladılar.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.

Prezident İlham Əliyevin nitqi

- Əziz idmançılar, əziz dostlar!

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün biz London Yay Olimpiya və Paralimpiya oyunlarında iştirak edəcək Olimpiya və Paralimpiya komandalarımızı rəsmi qaydada yola salırıq. Bu ayın sonunda Olimpiya və gələn ayın sonunda isə Paralimpiya oyunları keçiriləcəkdir və mən bütün idmançılarımıza böyük uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, idmançılarımız Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edəcək və Vətənə böyük qələbələrlə qayıdacaqlar.

Bunu deməyə əsas vardır. Çünki Azərbaycanda idman sürətlə və uğurla inkişaf edir. İdmanın inkişafı Azərbaycanda dövlət siyasətidir və Azərbaycan dövləti Azərbaycan idmanının inkişafı üçün konkret addımlar atmışdır. Bu gün də bu siyasət davam etdirilir. İdman cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsidir. İdmançılara olan hörmət cəmiyyətdə yüksək səviyyədədir. İdmançıların məişət problemlərinin həlli məsələləri yüksək səviyyədə təşkil edilir. Bütün bu amillər həm idmanın inkişafına böyük təkan verir, eyni zamanda, gənclərdə, yeniyetmələrdə, uşaqlarda idmana marağı artırır.

Mən çox şadam ki, idman bölmələrinə axın kütləvi xarakter alıbdır. İndi idmanla məşğul olmaq üçün bütün şərait vardır. Biz idmanın inkişafı ilə bir neçə vacib məqsədi təmin edirik: ilk növbədə, ölkəmizin idman şöhrətini yüksəklərə qaldırırıq, eyni zamanda, idmanın kütləviliyini təmin edirik. İdman infrastrukturunun yaradılması ilə bu kütləvilik daha da geniş vüsət almışdır və idman hər bir insanın sağlamlığı üçün çox mühüm amildir. İdman insanları həm fiziki cəhətdən sağlam edir, eyni zamanda, gözəl milli mənəvi dəyərlərimizi idmançılara, uşaqlara aşılayır. Bir sözlə, Azərbaycanda idmanın inkişafına dair siyasət çox uğurludur və deyə bilərəm ki, bizdə olan təcrübə bəzi ölkələrdə öyrənilir və tətbiq edilir.

İdmanın inkişafını müəyyən edən bütün amillər Azərbaycanda vardır. İdmançılarımız beynəlxalq arenalarda ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edirlər, hər il yüzlərlə medal qazanırlar. Həm dünya, həm də Avropa çempionatlarında Azərbaycanın milli bayrağı dalğalanır, Azərbaycanın milli himni səslənir. Əlbəttə, bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün böyük sevincdir, böyük fərəh hissi yaradır. Mən əminəm ki, bundan sonrakı dövrdə də idmançılarımız ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəklər.

İdmanın kütləviliyinin təmin edilməsi üçün Azərbaycanda geniş tikinti-quruculuq işləri aparılır. Hazırda 34 regional Olimpiya Mərkəzi tikilmişdir, 8 mərkəzdə tikinti davam edir. Əminəm ki, yaxın zamanlarda hər bir rayon mərkəzində müasir Olimpiya İdman Kompleksi açılacaqdır. Bu siyasəti biz 2000-ci ildən başlamışıq və son 12 il ərzində, demək olar ki, bölgələrimizin əksəriyyətində müasir Olimpiya kompleksləri tikilmişdir. Gənc idmançılar, uşaqlar bu imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə edirlər. Bizim milli Olimpiya komandamızın tərkibində olan idmançıların bəziləri də öz idman fəaliyyətini məhz son illər ərzində tikilmiş Olimpiya komplekslərində başlamışlar.

Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu, həm idmanın kütləviliyini təmin edir, eyni zamanda, gənc idmançılarımızın yetişdirilməsində də çox mühüm bir vasitədir. Bunu da qeyd etmək istəyirəm və çox şadam ki, Azərbaycanda idmanın inkişaf dinamikası çox müsbətdir. Yeni gənc nəsil yetişir və Olimpiya komandamızın tərkibindəki idmançıların böyük əksəriyyəti ilk dəfə olaraq Olimpiya oyunlarında iştirak edəcəkdir. Yəni, bu, onu göstərir ki, idman ardıcıllıqla inkişaf edir, idmanda nəsillər dəyişir və gənclər də böyüklərin, çempionların yerlərini tuturlar.

Gənclərin idmana olan marağı xüsusilə böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu maraq, eyni zamanda, beynəlxalq yarışların nəticələrində də özünü göstərir. Gənclər arasında keçirilən birinci Ümumdünya Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları böyük uğurlar qazanmışlar və komanda hesabında 10-cu yeri tutmuşlar. Bu, onu göstərir ki, idman Azərbaycanda ardıcıl şəkildə inkişaf edir, gənclər idmana böyük maraq göstərir. Beləliklə bu, bizə imkan verəcəkdir ki, bundan sonra bütün dövrlərdə gənc, istedadlı idman nəsli yetişdikcə uğurlarımız da davamlı olsun. Kütləviliyə gəldikdə, bir daha demək istəyirəm ki, əlbəttə, idman, hər bir insan üçün gündəlik həyat tərzi olmalıdır. Mən idmanla məşğul olmağı hər bir vətəndaşa tövsiyə edirəm. İdmanın çox böyük xeyri vardır. İdman insanı fiziki cəhətdən möhkəm edir. İdmançılar, xüsusilə Azərbaycan idmançıları böyük mənəvi dəyərlərə malikdirlər. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan cəmiyyətində idmançılara çox böyük hörmət vardır. Bu hörməti idmançılarımız həm öz qələbələri, həm də cəmiyyətdə olan fəaliyyətləri ilə qazanmışlar.

Azərbaycan nisbətən gənc müstəqil dövlətdir. Bizim müstəqilliyimizin cəmi 20 yaşı vardır. Ancaq bütün sahələrdə olduğu kimi, idman sahəsində də böyük uğurlar qazana bilmişik. Bu gün dünyada Azərbaycan idman dövləti kimi tanınır. Biz beynəlxalq idman ailəsində layiqli yeri tuta bilmişik. Bu gün Azərbaycan idmançıları hər bir rəqib üçün çox ciddi sınaqdır və idman ölkəsi adını qazanmaq asan məsələ deyildir. Biz bu adı öz əməyimizlə, idmançılarımızın zəhməti, məşqçilərin əməyi ilə qazanmışıq.

Eyni zamanda, Azərbaycanda idmanda idarəçilik sistemi də mükəmməldir. Onu da qeyd etmək istəyirəm və mən şəxsən onun şahidiyəm ki, Azərbaycandakı təcrübə bir çox ölkələrdə öyrənilir. Çünki bəzi hallarda idman federasiyaları, cəmiyyətləri və klubları arasında, Milli Olimpiya Komitəsi və nazirliklər arasında ziddiyyətlər vardır. Azərbaycanda isə bütün idman qurumları - Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, federasiyalar, idman cəmiyyətləri və klubları vahid komanda şəklində fəaliyyət göstərir. Çünki bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ölkə idmanını inkişaf etdirək və Azərbaycanın uğurlarını təmin edək. Bu idarəçilik sistemi bax, bu nəticələrə gətirib çıxarmışdır.

Düşünülmüş, məqsədyönlü proqramlar əsasında qurulan fəaliyyət gözəl nəticələrini verməkdədir. Əgər biz idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda və Olimpiya oyunlarında çıxışlarının dinamikasına nəzər salsaq, görərik ki, uğurlarımızın sayı ildən-ilə artır.

Həm Olimpiya, həm qeyri-Olimpiya idman növləri üzrə idmançılarımız hər il yüzlərlə medal qazanır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi başqa ölkələrdə olduğu kimi, biz burada da heç bir fərq qoymuruq, heç bir ayrı-seçkilik etmirik. Həm ölkə Prezidenti, həm də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi mənim üçün Olimpiya və qeyri-Olimpiya idman növləri arasında heç bir fərq yoxdur. Çünki bütün idmançılarımız Azərbaycan idmançılarıdır. Onlar bütün yarışlarda Azərbaycanı təmsil edirlər və çalışırlar ki, qələbə qazansınlar. Bizdə qələbə əzmi çox yüksək səviyyədədir. Ona görə, Azərbaycanda həm Olimpiya, həm də qeyri-Olimpiya idman növlərinin inkişafı üçün çox gözəl şərait vardır.

Federasiyalar möhkəmləndi. Federasiyalara gələn rəhbər işçilər vəzifə borclarını yerinə yetirirlər. Beləliklə, hər bir federasiya konkret plan əsasında fəaliyyət göstərir və göstərməlidir. Hər bir federasiya nəticə verməlidir. O federasiyada cəmləşmiş idmançılar nəticə göstərməlidirlər, qələbə qazanmalıdırlar. Azərbaycanda idman belə çoxşaxəli şəkildə inkişaf edir və edəcəkdir.

Dünya idman və Olimpiya aləmi də Azərbaycanda gedən prosesləri çox böyük maraqla və təqdirlə izləyir. Bizim beynəlxalq əlaqələrimiz də yüksək səviyyədədir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda artıq beynəlxalq yarışların, dünya və Avropa çempionatlarının keçirilməsi bir ənənəyə çevrilib. Elə ay yoxdur ki, Azərbaycanda hansısa mötəbər beynəlxalq tədbir, yarış keçirilməsin. Bəzi hallarda bir həftə ərzində bir neçə idman növü üzrə yarışlar keçirilir. Bu da onu göstərir ki, artıq Azərbaycandakı mövcud idman infrastrukturu, idmançılara olan diqqət və xalqımızın qonaqpərvərliyi bizim üçün bu imkanları yaradır.

Regional Olimpiya kompleksləri ilə bərabər, Bakı şəhərində də böyük Olimpiya infrastrukturu yaradılır. Son illər ərzində bir neçə böyük idman-konsert zalı tikilmişdir. Onların içərisində əlbəttə ki, ən böyüyü, ən möhtəşəmi Bakı Kristal Zaldır. O zalda “Eurovision” mahnı müsabiqəsi keçirilmişdir. Eyni zamanda, istənilən idman yarışı da keçirilə bilər. Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda aparılmış yenidənqurma və bərpa işlərindən sonra bu stadion dünya standartlarına cavab verir. Yaxın günlərdə stadionun təmirdən sonra açılışını qeyd edəcəyik.

Keçən il Bakıda yeni Olimpiya stadionunun təməl daşı qoyulmuşdur. Hazırda texniki-iqtisadi əsaslandırma işləri aparılır, mühəndislik layihəsi hazırlanır. Ümid edirəm ki, bu il Olimpiya stadionunun tikintisi başlanacaqdır və bu, bölgənin ən böyük və ən müasir Olimpiya stadionu olacaqdır. Yaxın zamanlarda biz Bakıda dünya standartlarına cavab verəcək yeni müasir üzgüçülük kompleksinin tikintisinə başlayacağıq. Buna da böyük ehtiyac vardır. İndi demək olar ki, bütün rayonlarda üzgüçülük hovuzları vardır. Ancaq biz Bakıda bu sahədə geridə qalmışıq. İdmançılarımız sovet dövründən qalan hovuzlardan istifadə edirlər. Əlbəttə ki, bu, dözülməz bir haldır. Ona görə yeni su sarayı və üzgüçülük Olimpiya mərkəzinin tikintisinə böyük ehtiyac vardır.

Gimnastika Olimpiya İdman Zalının tikintisi başlanmışdır. Yəni, Bakıda ən mötəbər beynəlxalq idman yarışını keçirmək üçün infrastruktur yaradılır və gələcək illərdə biz bu işləri daha da sürətlə aparacağıq.

Bir sözlə, bütün bu amillər Azərbaycanı dünya idman xəritəsində xüsusi yerə qoyur. Bizim yerimiz möhkəmdir. Əminəm ki, biz bundan sonra da Olimpiya hərəkatında fəal iştirak edəcəyik.

O ki qaldı müstəqillik dövründə bizim Olimpiya oyunlarında iştirakımıza, burada da müsbət dinamikanı görürük. Hər bir sahədə olduğu kimi, bu sahədə də ancaq və ancaq uğurlarımızı artırırıq. Biz iyirmi il ərzində böyük və uğurlu yol keçmişik, beynəlxalq arenada möhkəm yer tutmuşuq, 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçilmişik. İqtisadi sahədə son illər ərzində Azərbaycandan daha uğurlu və daha sürətli inkişaf edən ikinci ölkə yoxdur. Sosial məsələlərin həllinə gəldikdə, təcrübəmiz nümunə kimi göstərilir. Azərbaycanda sosial ədalət prinsipləri bərqərar olunub.

İdman sahəsində də biz eyni mənzərəni görürük. Müstəqil ölkə kimi Atlanta Olimpiya Oyunlarında bir, Sidneydə üç, Afinada beş, Pekində yeddi medal qazanmışıq. Yəni, bu dinamika özlüyündə bir göstəricidir. Sadaladığım bu rəqəmlər bizi bir məntiqi nəticəyə gətirib çıxarır ki, London Yay Olimpiya Oyunlarında da idmançılarımızdan daha da gözəl nəticə və daha çox medal gözləyirik.

Ancaq idmanda hər şey ola bilər, qələbə də, məğlubiyyət də. Ancaq mən əminəm və inanıram ki, idmançılarımız ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəklər. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, bunu deməyə əsas verən idmançılarımızın dünya və Avropa çempionatlarında uğurlu çıxışlarıdır. Bizim doğrudan da güclü komandamız vardır. Bu komanda böyük uğurlara nail ola bilər.

Tariximizdə ilk dəfədir ki, Azərbaycan Olimpiya Oyunlarında böyük say tərkibi ilə çıxış edir. Çünki Olimpiya oyunlarında 50-dən çox idmançıya malik olan ölkə böyük idman ölkəsi kimi tanınır. Bu dəfə Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək idmançılarımızın sayı 53-dür. Bu, doğrudan da bizim idman potensialımızı bir daha göstərir.

İdmançılarımızın böyük şansları, böyük imkanları vardır. Biz hamımız, bütün Azərbaycan xalqı idmançılara yalnız uğurlar arzulayırıq və onların qələbələrini gözləyirik.

Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. İdmançıların məişət problemlərinin həlli də daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Demək olar ki, hər il 20-30 idmançıya dövlət və Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən yeni mənzillər verilir. Bu praktika artıq 15 ildir ki, tətbiq edilir. Biz bu proqramı 1997-ci ildən başlamışıq. Böyük uğurlara malik olan idmançıların məişət problemlərini həll edə bilmişik. Bu proses bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. İdmançıların maddi təminatı da artır, mükafat fondu da artmaqdadır. Bütün bunlar çox vacib məsələlərdir, vacib amillərdir.

Ancaq mən bilirəm və tam əminəm ki, idmançılarımızın əsas təkanverici stimulu Vətən sevgisidir. Bütün başqa amillərlə yanaşı, birinci sırada dayanan Vətənə, xalqa olan bağlılıqdır. Azərbaycan idmançıları istər Olimpiya oyunlarında, istərsə də Avropa, dünya çempionatlarında medallar qazananda, Azərbaycanın milli himni səslənəndə hər bir vətənpərvər Azərbaycan vətəndaşı sevinir.

Hər bir insanın, hər bir vətənpərvər vətəndaşın ürəyi fərəhlə dolur. Bu unudulmaz anları bizə idmançılar bəxş edirlər. Buna görə biz onlara minnətdarıq, buna görə biz onları dəstəkləyirik. Azərbaycan idmançıları, doğrudan da, həm peşəkarlıq, həm mənəvi dəyərlər baxımından nümunə ola bilərlər. Mən istəyirəm ki, gənc nəsil bax belə ruhda yetişsin. Bizim idman qəhrəmanlarımız gənc idmançılar qarşısında nümunə olsunlar, həm idmanda, həm də həyatda.

O ki qaldı Azərbaycan dövlətinə və mənim bu sahədəki fəaliyyətimə, mən 15 ildir ki, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentiyəm. Baxmayaraq ki, ölkə Prezidenti kimi mənim çoxsaylı işlərim, böyük, çoxşaxəli funksiyalarım vardır, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi də mən daim idmançılarla təmasdayam, onların problemləri ilə maraqlanıram, onların uğurlarına sevinirəm.

Hesab edirəm ki, bu, həm cəmiyyət, həm də idmanın inkişafı üçün lazımdır. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə Prezidenti vəzifəsinə də idman aləmindən gəlmişəm. 1997-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti və 2003-cü ildə respublika Prezidenti seçilmişəm. Yəni, mən Azərbaycan rəhbərliyində, belə demək mümkünsə, idmançıları təmsil edirəm və bundan sonra da hər bir sahəyə olduğu kimi, bu sahəyə də xüsusi diqqət göstərəcəyəm. Təsadüfi deyildir ki, 2012-ci il Azərbaycanda “İdman ili” elan edilmişdir. Bu, özlüyündə bir göstəricidir. Bu, onu göstərir ki, idmana, doğrudan da, dövlət tərəfindən böyük dəstək, idmançılara böyük qayğı vardır. İdmançılar bizim milli sərvətimizdir. Azərbaycan idman arenalarında öz sözünü deyir, deyəcəkdir. Mən əminəm ki, London Yay Olimpiya Oyunları Azərbaycan idmanının növbəti təntənəsi olacaqdır.

Əziz dostlar, əziz idmançılar, olimpiyaçılar, paralimpiyaçılar, sizi bu gün bir daha ürəkdən salamlayıram, sizə uğurlar arzulayıram. Bilin ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, mən də oyunları izləyəcəyəm, sizə azarkeşlik edəcəyəm və sizin qələbələrinizi gözləyəcəyəm. Sağ olun.

X X X

Sonra gənclər və idman naziri Azad RƏHİMOV çıxış edərək dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident!

Əziz idmançılar, hörmətli qonaqlar!

Azərbaycan müstəqillik dövründə artıq beşinci dəfədir ki, dünyanın ən ali idman tədbiri - Olimpiya Oyunlarında iştirak etməyə hazırlaşır. Hər dəfə idmançılarımızın belə təntənəli şəkildə yola salınması gözəl ənənəyə çevrilmişdir. İlk dəfə bu gözəl ənənənin təşəbbüskarı və yaradıcısı ümummilli lider Heydər Əliyevin xeyir-duası ilə idmançılarımız 1996-cı ildə Atlantaya, 2000-ci ildə Sidneyə Olimpiya oyunlarına yola düşmüşlər. Ulu öndərimizin dəyərli tövsiyələri həmişə idmançılarımızın qələbə əzmini yüksəltmiş, onlarda nikbin əhval-ruhiyyə yaratmış və nəticədə Olimpiya Oyunlarında böyük qələbələrimizin əsası qoyulmuşdur.

Fərəhli haldır ki, olimpiyaçıları təntənəli yolasalma ənənəsi bu gün də cənab Prezident, Sizin birbaşa rəhbərliyinizlə davam etdirilir.

Fürsətdən istifadə edib ölkəmizdə idmanın və Olimpiya hərəkatının inkişafına göstərdiyiniz xüsusi diqqətə və bu gün bizimlə görüşdüyünüzə görə bütün idmançılarımız və idman ictimaiyyəti adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.

Hörmətli mərasim iştirakçıları!

Artıq növbəti London Olimpiya Oyunlarına çox az vaxt qalır. Sevindirici haldır ki, müstəqil respublikamızın Olimpiya yığma komandası belə möhtəşəm bir tədbirdə əvvəlki olimpiadalarla müqayisədə daha geniş tərkibdə - 53 idmançı ilə təmsil olunacaqdır.

Möhtərəm cənab Prezident!

Dörd il bundan əvvəl başlamış Olimpiadaya hazırlıq prosesi Sizin 2010-cu il 22 iyun tarixli “XXX Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq haqqında” Sərəncamınızla daha da sürətlənmişdir.

Ölkəmizdə idmanın inkişaf etdirilməsi, Olimpiya hərəkatının genişləndirilməsi, yeni idman və Olimpiya komplekslərinin tikilməsi zərurəti, eləcə də idmançılarımızın London Olimpiadasında, dünya və Avropa çempionatlarında yüksək göstəricilərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 2012-ci ilin ölkəmizdə “İdman ili” elan edilməsi də Olimpiya oyunlarına hazırlıq prosesinə olduqca müsbət təsir göstərmişdir.

Bu gün Azərbaycan dünyanın idman mərkəzlərindən biri kimi nüfuzlu idman tədbirlərinə ev sahibliyi edir. Belə ki, 2011-ci ildə respublikamızda 36 beynəlxalq yarış təşkil edilmişdir.

Cari ilin altı ayı ərzində isə artıq 28 beynəlxalq yarışa ev sahibliyi etmişik. Bu günədək 126 respublika tədbiri keçirilmişdir. 217 beynəlxalq tədbirdə, 79 təlim-məşq toplanışında yığma komandalarımızın iştirakı təmin edilmişdir.

Olimpiadaya hazırlıq dövründə keçirilmiş yarışlar Azərbaycanımızın təbliği baxımından da əhəmiyyətli olmuşdur.

Xüsusilə may ayında ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş, dörd kontinental, dörd milli və 12 qarışıq kollektivdə, ümumilikdə 180 idmançının iştirak etdiyi 23 yaşadək velosipedçilər arasında beşmərhələli beynəlxalq veloyürüşü qeyd etmək lazımdır.

“İdman ili”nə həsr olunmuş, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakıda təşkil edilmiş, dünya şöhrətli “Formula-1”in hazırkı çempionu “Red Bull Racing” komandasının canlı əfsanəsi Devid Kulthardın iştirakı ilə avtoyürüş və nümunəvi çıxışlar paytaxtımızın sakinləri və qonaqları tərəfindən maraq və sevinclə qarşılanmışdır.

Sevindirici haldır ki, artıq bir sıra beynəlxalq yarışlar təkcə Bakıda deyil, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində də keçirilir. Bu sıradan Naxçıvan Muxtar Respublikasında şahmat, yunan-Roma güləşi, üzgüçülük və digər idman növləri üzrə təşkil edilmiş beynəlxalq turnirlər Naxçıvanın da region ölkələri arasında idman mərkəzlərindən birinə çevrilməsi yolunda mühüm addımlardır.
Bütün bunlar isə, cənab Prezident, Sizin həyata keçirdiyiniz idman siyasətinin böyük uğuru və konkret nəticəsidir.

Bakı şəhərinin 2016-cı və 2020-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək hüququ uğrunda mübarizəyə qoşulması ölkəmizdə idmanın inkişafının bariz sübutudur.

Bakı şəhəri namizəd şəhər mərhələsini keçə bilməsə də, iddiaçı şəhər mərhələsində böyük iş aparıldı. İnanıram ki, bu sahədə qazanılan təcrübə gələcək olimpiadalar uğrunda mübarizədə öz sözünü deyəcəkdir.

Hörmətli mərasim iştirakçıları!

Pekin Olimpiadasından ötən dövr ərzində Azərbaycan idmançıları Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və federasiyalar tərəfindən mütəmadi dünya və Avropa çempionatlarına ezam edilmiş, bu yarışlardan Vətənə uğurlu nəticələrlə dönmüşlər. Bu göstəricilər həm medalların nisbətində, həm də ötən Olimpiya oyunları ilə müqayisədə əldə olunmuş lisenziyaların fərqində öz əksini tapmışdır.

Müqayisə üçün deyə bilərik ki, Olimpiya idman növləri üzrə qazanılmış medalların sayında da dinamik inkişaf müşahidə olunur.

Belə ki, Atlanta Olimpiadası ərəfəsində (1993-1996-cı illər) 71 medal; Sidney Olimpiadası ərəfəsində (1997-2000-ci illər) 146 medal; Afina Olimpiadası ərəfəsində (2001-2004-cü illər) 262 medal; Pekin Olimpiadası ərəfəsində (2005-2008-ci ilin yeddi ayı) 467 medal; London Olimpiadası ərəfəsində isə (2009-2012-ci ilin altı ayı) 835 medal qazanılmışdır.

Göründüyü kimi, hər dəfə Olimpiada ərəfəsində Olimpiya idman növlərində qazanılan medalların sayı əvvəlki Olimpiada ilə müqayisədə təxminən iki dəfə artmışdır.

Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, əgər Pekin Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan 44 lisenziya qazanaraq 11 idman növündə təmsil olunurdusa, Londonda 53 lisenziya ilə 16 idman növündə təmsil olunacaqdır.

Ümumiyyətlə isə London Olimpiadasında Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq beş yeni - kanoe, akademik qayıqlarda avarçəkmə, velosiped idmanı, idman gimnastikası və qılıncoynatma idman növlərində də təmsil olunacaqdır.

Pekində Azərbaycanı bir hakim təmsil edirdisə, Londona beş hakimimiz (iki güləş, gimnastika, boks və ağırlıqqaldırma) yollanacaqdır.

Bundan başqa, idmançılarımızla yanaşı, altı həkim, 29 məşqçi Londona gedəcəkdir.

Londonda ölkəmizi təmsil edəcək 53 idmançıdan 41-i ilk dəfə Olimpiya oyunlarının iştirakçıları olacaqdır. Komandamız daha geniş beynəlmiləl tərkibə malikdir və əsasən titullu idmançılardan ibarətdir. Onların əksəriyyəti nüfuzlu beynəlxalq idman yarışlarında lisenziya qazanmaqla yanaşı, eyni zamanda, həmin yarışların qalibi olaraq dünya və Avropa çempionları adına layiq görülmüşdür.

Sevindirici haldır ki, komandamızın tərkibində müstəqillik dövründə dünyaya gəlmiş və ilk dəfə ölkəmizi Olimpiadada təmsil edəcək gənc idmançılarımız da vardır.

Bu fakt bir daha sübut edir ki, həqiqətən Azərbaycan idmanı müstəqillik illərində böyük inkişaf yolu keçmiş, perspektivli yeniyetmə və gənc idmançıların aşkar edilməsi üçün ölkəmizdə əlverişli şərait yaradılmışdır.

Möhtərəm cənab Prezident!

Son illər ölkəmizdə idmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlər təkcə idmançılar tərəfindən deyil, bütün ölkə vətəndaşları tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.

Artıq ölkəmizdə 34 olimpiya idman kompleksi fəaliyyət göstərir. 

Son dövrlərdə ölkədə tikilib istifadəyə verilən və geniş bir şəbəkəni əhatə edən bu idman qurğuları idman sahəsində nəticələrimizin ildən-ilə artmasına, bədən tərbiyəsinin kütləvi inkişafına, Olimpiadaya hazırlıq işinin sürətləndirilməsinə şərait yaratmışdır. Elə bunun nəticəsidir ki, indi Olimpiya yığma komandamızın tərkibində ölkəmizi təkcə Bakı şəhərinin deyil, həm də Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Mingəçevir, Lənkəran, Astara və s. rayon və şəhərlərimizin idmançıları da təmsil edirlər.

Möhtərəm cənab Prezident!

Hörmətli mərasim iştirakçıları!

Artıq XXX Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan yığma komandasının iştirakı ilə bağlı bütün hazırlıq işləri başa çatır.

Gənclər və İdman Nazirliyinə hazırlıq prosesinin yüksək səviyyədə aparılması üçün dövlət büdcəsindən 14 milyon 785 min manat məqsədli vəsait ayrılmışdır. Bundan başqa, Milli Olimpiya Komitəsi, müvafiq federasiyalar və idman cəmiyyətləri tərəfindən hazırlıq prosesinin mütəşəkkil aparılması üçün lazımi kömək göstərilmişdir.

Digər təşkilati məsələlər – akkreditasiya, nəqliyyat, tibbi ləvazimat, idman geyimləri və xüsusi geyimlər kimi məsələlər də həll olunmuşdur. Olimpiya komandamızın geyimləri İtaliyanın məşhur “Ermanno Scervino” şirkətinin moda evi tərəfindən hazırlanmışdır.

İdman nümayəndə heyətimiz iki qrupda - birinci qrup iyulun 24-də, ikinci qrup isə avqustun 4-də Londona yola düşəcəkdir.

İdmançılarımızın yerləşəcəyi Olimpiya kəndində iyulun 25-də Azərbaycan komandasının salamlanması - Azərbaycan bayrağının qaldırılması mərasimi keçiriləcəkdir.

İyulun 28-də keçiriləcək “Azərbaycan günü” adlı tədbirin hazırlıq işləri də başa çatmaqdadır. Bu tədbirdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, bir çox milli olimpiya komitələrinin və beynəlxalq federasiyaların nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir.

Qarşıda isə idmançılarımıza Olimpiya oyunlarında layiqli iştirak etmək - iradə, dözüm, mərdlik və milli qürur hissi nümayiş etdirib qələbə uğrunda mübarizə aparmaq qalır. Biz onları, hörmətli cənab Prezident, Sizin xeyir-duanızla böyük ümidlərlə yola salırıq, inanırıq ki, onlar bu etimadı doğruldacaq, ölkəmizi layiqincə təmsil edəcək, Vətənə medallarla dönəcəklər.

Diqqətinizə görə çox sağ olun.

X X X

Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan yığma komandasının böyük məşqçisi Firdovsi UMUDOV çıxış edərək dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident!

Əziz idmançılar və qonaqlar!

Biz Olimpiya oyunları kimi çox mötəbər yarışların ərəfəsindəyik. Bir neçə gündən sonra Olimpiya yığma komandamız bu yarışlara qatılacaqdır. Biz daim yolasalma mərasimində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xeyir-duasını almışıq. Bu xeyir-dua yarışlarda qələbə qazanmağımıza daim böyük dəstək olmuşdur. Bütün olimpiyaçılar bu dahi insanın xeyir-duasından, diqqət və qayğısından bəhrələnmişlər. Çox sevinirəm ki, bu gün dahi öndərimizin arzu və istəkləri, tövsiyələri reallaşır, onun qoyduğu ənənə davam edir.

Mən idmançılarımızı şərəfli ada - olimpiyaçı adına layiq görüldüklərinə görə ürəkdən təbrik edirəm. Bu ada doğru gedən yol asan olmamışdır. Dövlətimizin göstərdiyi diqqət və qayğı, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi və federasiya tərəfindən Olimpiya oyunlarına hazırlığın ilk günlərindən başlayaraq tərtib edilən proqram və bu hazırlığın düzgün istiqamətdə qurulması, məqsədyönlü fəaliyyət, hər kiçik detala, hər kiçik problemə həssaslıqla yanaşma bugünkü uğurumuzun əsasını qoymuşdur. Bu müvəffəqiyyət biz məşqçilər üçün də böyük sevincdir.

Möhtərəm cənab Prezident!

Bütün idmançılar və məşqçilər həmişə Sizin qayğınızla əhatə olunublar, həmişə Sizin diqqətinizi hiss ediblər. Bu isə idman sahəsində çalışan hər bir insan üçün çox vacibdir. Məhz bu qayğı daim idmançılarda ruh yüksəkliyi yaratmış, onları əzmlə mübarizə aparmağa, qələbə qazanmağa ruhlandırmışdır.

Olimpiya oyunlarına yola düşəcək idman heyəti adından Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.

Mən bir məşqçi kimi idmanın güləş növünü təmsil edirəm. Güləşin ölkəmizdə nə qədər populyar olmasından yəqin ki, söhbət açmaq çox vaxt aparardı. Lakin onu qeyd edim ki, ötən Olimpiya oyunlarında güləşçilərimiz respublikamızın idman salnaməsinə medallar bəxş etmişlər. Bu, Azərbaycanda güləş məktəbinin potensialının güclü olmasını təsdiqləyən bir faktdır.

Bu gün biz 53 lisenziyanın sahibiyik. Bu lisenziyalardan 13-ü güləşçilərin payına düşmüşdür. Mən ümidvaram ki, idmançılarımız öz əvvəlki uğurlarını davam etdirərək, bu Olimpiya oyunlarında da böyük əzmkarlıqla çıxış edəcək və yeni nailiyyətlər qazanacaqlar.

Bütün idmançılara dözüm və dəyanət, qələbə uğrunda var qüvvə ilə mübarizə aparmağı arzulayıram.

Diqqətinizə görə sağ olun!

X X X

İdmanın atletika növü üzrə paralimpiya yığma komandasının üzvü, üçqat dünya çempionu Hüseyn HƏSƏNOV çıxış edərək dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident!

İcazə verin Sizi, bütün paralimpiyaçılar adından salamlayım, xüsusi diqqət və qayğınıza görə dərin minnətdarlığımızı bildirim.

Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş milli Paralimpiya hərəkatı bu gün şəxsən Sizin sayənizdə böyük uğurlara imza atmışdır. Bu günə qədər həvəskar idman növü kimi tanınan paralimpiya hərəkatı peşəkar idman səviyyəsinə yüksəlmişdir.

Xatirinizdədirsə, 2008-ci ildə Pekin Yay Paralimpiya oyunlarına yola salarkən bizlərə inandığınızı, güvəndiyinizi demişdiniz. O zaman biz idmançılar Sizə verdiyimiz sözü iki qızıl, üç gümüş və beş bürünc medal qazanmaqla yerinə yetirdik. Bu gün mən bütün paralimpiya idmançıları adından Sizi əmin etmək istəyirəm ki, XIV London Yay Paralimpiya oyunlarında bütün gücümüzü və bacarığımızı sərf edərək çıxışlarımızı Sizin dünya səviyyəsindəki yüksək nüfuzunuza uyğun quracaq və ölkəmizə daha çox medallar qazandıracağıq.

Biz, paralimpiya idmançıları XIV London Yay Paralimpiya oyunlarına xüsusi proqram əsasında hazırlaşmışıq. Bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq altı idman növü üzrə 21 idmançı 34 lisenziya qazanaraq yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqdır.

Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, 1996-cı ildən dörd Paralimpiya oyunlarının iştirakçısı olan milli komandamızın tərkibində yalnız bir qadın idmançı var idi. Çox sevindirici haldır ki, 2012-ci il London Yay Paralimpiya Oyunlarında komandamızı beş qadın idmançısı təmsil edəcəkdir.

Eyni zamanda, bildirmək istəyirəm ki, dövlətimiz biz paralimpiyaçılara qayğısını əsirgəmir. İdmançılarımız artıq cəmiyyətin hörmətli, nüfuzlu və tanınmış insanlarına çevrilmişlər. Bu da öz növbəsində məsuliyyətimizi qat-qat artırır.

Çıxışımın sonunda bir daha minnətdarlığımı bildirir və Sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz paralimpiyaçı idmançılar XIV London Yay Paralimpiya Oyunlarında milli ənənəyə sadiq qalacaq və yalnız yüksək əyarlı medallar uğrunda ciddi mübarizə aparacağıq. Hər bir idmançımız dövlət bayrağımızın qaldırılmasına və himnimizin səsləndirilməsinə nail olmağa çalışacaqdır.

Cənab Prezident, bizlərə bu şəraiti yaratdığınız üçün Sizə ürəkdən, səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizə bu şəraiti yaratdınız. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, Sizin kimi Prezidentimiz vardır. Çox sağ olun.

X X X

Boks üzrə yığma komandanın üzvü Vətən HÜSEYNOV çıxış edərək dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident!

Hörmətli tədbir iştirakçıları!

Əziz idmançılar!

Bu gün biz həyatımızın ən məsuliyyətli və şərəfli anlarını yaşayarıq. Dövlətimiz, xalqımız haqlı olaraq bizdən London Olimpiadasında böyük uğurlar gözləyir. Bu oyunlarda xalqımızın, Olimpiya hərəkatımızın lideri kimi, cənab Prezident, şəxsən Sizin etimadınızı doğrultmaq üçün öz sözümüzü burada yox, London Olimpiadasında deyəcəyik.

İcazə verin, bütün idmançılar adından Olimpiya andını səsləndirim:

Biz, XXX Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan idmançıları bu mötəbər yarışlarda ölkəmizin idman şərəfini ləyaqətlə qoruyacağımıza and içirik!

İDMANÇILAR: And içirik!

Dövlətimizin, xalqımızın bizə olan etimadını doğrultmaq üçün yarışlarda var gücümüzlə mübarizə aparacaq, daim ölkəmizin adını uca tutacaq, əsl idman rəqabəti nümayiş etdirəcəyik.

Olimpiya Oyunlarının keçirildiyi yarış meydanlarında müstəqil Azərbaycan Respublikasının üçrəngli bayrağının qaldırılması, dövlət himnimizin səsləndirilməsi, doğma Vətənimizə qələbələrlə dönmək naminə sonadək əzmlə mübarizə aparacağımıza and içirik!

İDMANÇILAR: And içirik!

X X X

Sonra olimpiyaçılar və paralimpiyaçılar Azərbaycanın dövlət bayrağını öpdülər.

Prezident İlham Əliyev idmançılara bir daha uğurlar arzuladı.

Sonda dövlətimizin başçısı və xanımı idmançılarla xatirə şəkli çəkdirdilər.

SƏNƏDLƏRQanunlar21 oktyabr 2021
15:35
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,...

21 oktyabr 2021, 15:35
SƏNƏDLƏRQanunlar21 oktyabr 2021
15:32
“Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq, “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 1 fevr...

21 oktyabr 2021, 15:32
SƏNƏDLƏRSərəncamlar20 oktyabr 2021
18:10
Azərbaycan Respublikasının Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi təcavüzü insan hüquqlarının və çoxsaylı beynəlxalq hüquq normalarının pozulması, sosial-iqtisadi fəsadlar və mədəni irsə vurulan ziyanla yanaşı, misli görünməmiş ekoloji terror, təbii sərvətlərin genişmiqy...

20 oktyabr 2021, 18:10
SƏNƏDLƏRSərəncamlar20 oktyabr 2021
17:45
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda yerləşən Zəngilan şəhərinin Baş planının hazırlanması ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda yerləşən Zəngilan şəhərinin Baş planının hazırlanması üçün Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində işğaldan aza...

20 oktyabr 2021, 17:45