13 yanvar 2021, 14:12

Mustafa Düyünçüdən, Afyonkarahisar, Türkiyə

Hörmətli cənab İlham Əliyev,

Qarabağ zəfərinizi təbrik edirəm. Sizə dərin məhəbbətimi və hörmətlərimi çatdırıram.

Bu Qələbənin məhz Sizin rəhbərliyiniz altında qazanılması çox qürurvericidir.

Bütün Azərbaycan xalqına şəxsən öz adımdan və Türk xalqı adından salamlarımı yetirirəm.

Hörmətlə,

Mustafa Düyünçü

Türkiyə Respublikası, Afyonkarahisar şəhəri.