VİDEOLAR

Modul tipli ilk xəstəxana kompleksinin açılışında İlham Əliyevin nitqi