09 oktyabr 2019, 17:45

Qədir Axundovdan, Lənkəran, Azərbaycan

Çox hörmətli cənab Prezident.

Pedaqoji fəaliyyətimə yüksək qiymət verərək məni “Əməkdar müəllim” fəxri adı ilə təltif etdiyinizə görə ailəmiz və pedaqoji kollektivimiz adından Sizə dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.

Sizi əmin edirəm ki, bu yüksək etimadı doğrultmaq üçün gənc nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində daha da səylə çalışacağam.

Hörmətlə,

Axundov Qədir Bəhlul oğlu

Azərbaycan Respublikası, Lənkəran rayonu, Sütəmurdov kəndi.