08 iyul 2019, 12:50

Yaşar Zamanovdan, Bərdə, Azərbaycan

Möhtərəm cənab Prezident.

Sizə, şəxsiyyətinizə, apardığınız daxili və xarici siyasətə inamımız sarsılmazdır və hər zaman Sizi dəstəkləyirik. Öz fəaliyyətimizlə həyata keçirdiyiniz tədbirlərə töhfə verməyə çalışırıq.

Son aylarda sosial sahədə gördüyünüz işlər, həyata keçirdiyiniz tədbirlər Sizə olan sədaqət və güvənimizi daha da artırmışdır.

Şükürlər olsun ki, Prezidentimiz Sizsiniz. Xalqın sosial rifah halını yüksəldirsiniz, əmin-amanlığı bərqərar etmisiniz, dövlətimizi gücləndirirsiniz.

Möhtərəm Prezidentimiz, rayon ağsaqqalları adından Sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq.

Dərin hörmət və ehtiramla,

Yaşar Zamanov

Bərdə Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri

Azərbaycan Respublikası, Bərdə rayonu.