Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin strukturu

13 noyabr 2017, 20:49

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2017-ci il 13 noyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
         Əlavə 2

1. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Aparatı (şöbələr və sektorlar).

2. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölmələri.