“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətini tənzimləyən bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

21 iyul 2017, 19:26

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətini tənzimləyən bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanını “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 271-VQ nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətini tənzimləyən bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 2, maddə 89; 2008, № 6, maddə 487; 2009, № 12, maddə 983; 2011, № 2, maddə 85) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında Əsasnamə”də:

1.1. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “elmi (elmi-tədqiqat, elmi-istehsalat) müəssisələri (təşkilatlar, birliklər)” sözləri ismin müvafiq hallarında “elmi müəssisə və təşkilatlar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 1-ci hissənin ikinci abzasında “attestasiya işlərinin” sözləri “dissertasiyaların və sənədlərin, eləcə də xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcə və elmi adlar haqqında sənədlərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. 6.6-cı bənddən “lazımi” sözü çıxarılsın;

1.4. 6.7-ci bənddə “diplom və attestatların nostrifikasiyasını (bərabər tutulmasını), xarici ölkələrdə elmi dərəcə və elmi ad almış şəxslərin təkrar attestasiyasını (xarici dövlətlərdə alınmış elmi dərəcələrin və elmi adların tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsini)” sözləri “sənədlərin tanınmasını nostrifikasiya və ya təkrar attestasiya əsasında” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5. 7.15-ci bənddən “apellyasiyalara,” sözü çıxarılsın;

1.6. 12.9-cu bənddə “apellyasiyalar” sözü “şikayətlər” sözü ilə əvəz edilsin;

2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”də:

2.1. 2-ci hissədə “ali təhsili və ya magistr dərəcəsi” sözləri “magistr elmi-ixtisas dərəcəsi və ya ona bərabər tutulan ali təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “elmi (elmi-tədqiqat, elmi-istehsalat) müəssisələri (təşkilatlar, birliklər)” sözləri ismin müvafiq hallarında “elmi müəssisə və təşkilatlar” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. 4-cü hissədə “nümunədə” sözü “vahid formalı dövlət sənədi -” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.4. 5-ci hissəyə aşağıdakı məzmunda altıncı abzas əlavə edilsin:

“Dissertasiya şurası olmayan ixtisaslar üzrə birdəfəlik dissertasiya şuraları yaradıla bilər. Birdəfəlik dissertasiya şurası müvafiq elm sahələri üzrə fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının bazasında və ya ayrıca yaradılmaqla, bir və ya bir neçə dissertasiyanın müdafiəsi üçün nəzərdə tutulur.”;

2.5. 9-cu hissənin beşinci abzasından “(birlik, təşkilat)” sözləri çıxarılsın;

2.6. 11-ci hissənin birinci abzasının birinci cümləsində “elmi işdir” sözləri “elmi tədqiqat işidir” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.7. 12-ci hissənin birinci abzasında “Akademiyası Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının” sözləri “Akademiyasının” sözü ilə əvəz edilsin;

2.8. 13-cü hissənin birinci abzasında “elmi nəşrlərində və xarici ölkələrin nüfuzlu (beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı olaraq qəbul olunmuş elmi-praktiki) elmi nəşrlərində” sözləri “və xarici ölkələrin təsir gücünə (impakt faktoruna) malik olan, istinad indeksli elmi nəşrlərində” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.9. 13-cü hissənin üçüncü abzasında “nüfuzlu” sözü “təsir gücünə (impakt faktoruna) malik olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.10. 14-cü hissənin birinci abzasının birinci cümləsində hər iki halda “nüfuzlu” sözü “təsir gücünə (impakt faktoruna) malik olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.11. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “attestasiya işi” sözləri və ismin müvafiq hallarında “attestasiya işləri” sözləri ismin müvafiq hallarında “elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilmiş sənədlər” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.12. 41-ci hissənin beşinci və yeddinci abzaslarından “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan” sözləri, doqquzuncu abzasından “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi və” sözləri çıxarılsın;

2.13. 49-cu hissənin birinci cümləsində “tanınması və (və ya) bərabər tutulması haqqında Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri (sazişləri) olan xarici dövlətlərdə alınmış alimlik dərəcələrinin və elmi adların verilməsi haqqında sənədlərin nostrifikasiyası (bərabər tutulması)” sözləri “tanınması haqqında Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri (sazişləri) olan xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcə və elmi adlar haqqında sənədlərin nostrifikasiyası” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.14. 50-ci hissədə “tanınması və (və ya) bərabər tutulması haqqında Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri (sazişləri) olmayan xarici dövlətlərdə alınmış elmi dərəcələr və elmi adlar haqqında sənədlərin tanınması və bərabər tutulması – xarici dövlətlərdə elmi dərəcə və (və ya) elmi ad almış” sözləri “tanınması və ya bərabər tutulması haqqında Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri (sazişləri) olmayan xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcələr və elmi adlar haqqında sənədlərin tanınması – xarici ölkələrdə elmi dərəcə və (və ya) elmi ad verilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.15. 54-cü hissənin ikinci-dördüncü abzasları aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“elmi etika pozulduqda, yəni nəticə tədqiqat prosesinə uyğun gəlmədikdə, alınan nəticə əsassız olaraq dəyişdirildikdə və ya təhrif edildikdə, başqasına məxsus mətndən, əsərdən, elmi məhsuldan müəllifin icazəsi olmadan və ya yazılı istinad verilmədən istifadə edildikdə, dublikatlaşdırma olduqda və ya eyni mətn digər adla təkrar nəşr edildikdə, müəlliflər dəyişdirildikdə və ya şərikli müəlliflik hüququ pozulduqda, elmi əsərdən, ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsindən, qeyri-kommersiya məqsədləri üçün gəlirsiz istifadə halları istisna olmaqla, icazəsiz istifadə edildikdə;

müdafiə proseduru pozulduqda;

elmi plagiat aşkar edildikdə, yəni müəllifi, götürülmə mənbəyi göstərilmədən başqasının əsəri, elmi kəşfi və ixtirası, səmərələşdirici təklifi, innovasiya məhsulu tam və ya qismən mənimsənildikdə, yaxud özününkü kimi təqdim edildikdə.”;

2.16. 54-cü hissənin beşinci abzası çıxarılsın.

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 iyul 2017-ci il.

SƏNƏDLƏRFərmanlar23 aprel 2019
16:30
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatı (YUNESKO) arasında Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası ilə bağlı Sazişin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə...

23 aprel 2019, 16:30
SƏNƏDLƏRSərəncamlar23 aprel 2019
16:25
1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş, həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 74-cü ildönümü ilə əlaqədar qərara alıram:

1. 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya ...

23 aprel 2019, 16:25
SƏNƏDLƏRFərmanlar22 aprel 2019
17:20
“Kommersiya sirri haqqında”, “Banklar haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında”, “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında”, “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında”, “İnformasiya əldə etmək haqqında”, “Daxili audit haqqında” və “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 aprel tarixli 1563-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 192 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Kommersiya sirri haqqında”, “Banklar haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında”, “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqın...

22 aprel 2019, 17:20
SƏNƏDLƏRQanunlar22 aprel 2019
17:15
“Kommersiya sirri haqqında”, “Banklar haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında”, “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında”, “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında”, “İnformasiya əldə etmək haqqında”, “Daxili audit haqqında” və “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 10-cu, 11-ci, 15-ci və 27-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu...

22 aprel 2019, 17:15
SƏNƏDLƏRFərmanlar22 aprel 2019
17:05
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 6 mart tarixli 377 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyab...

22 aprel 2019, 17:05