“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətini tənzimləyən bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

21 iyul 2017, 19:26

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətini tənzimləyən bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanını “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 271-VQ nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətini tənzimləyən bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 2, maddə 89; 2008, № 6, maddə 487; 2009, № 12, maddə 983; 2011, № 2, maddə 85) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında Əsasnamə”də:

1.1. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “elmi (elmi-tədqiqat, elmi-istehsalat) müəssisələri (təşkilatlar, birliklər)” sözləri ismin müvafiq hallarında “elmi müəssisə və təşkilatlar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 1-ci hissənin ikinci abzasında “attestasiya işlərinin” sözləri “dissertasiyaların və sənədlərin, eləcə də xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcə və elmi adlar haqqında sənədlərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. 6.6-cı bənddən “lazımi” sözü çıxarılsın;

1.4. 6.7-ci bənddə “diplom və attestatların nostrifikasiyasını (bərabər tutulmasını), xarici ölkələrdə elmi dərəcə və elmi ad almış şəxslərin təkrar attestasiyasını (xarici dövlətlərdə alınmış elmi dərəcələrin və elmi adların tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsini)” sözləri “sənədlərin tanınmasını nostrifikasiya və ya təkrar attestasiya əsasında” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5. 7.15-ci bənddən “apellyasiyalara,” sözü çıxarılsın;

1.6. 12.9-cu bənddə “apellyasiyalar” sözü “şikayətlər” sözü ilə əvəz edilsin;

2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”də:

2.1. 2-ci hissədə “ali təhsili və ya magistr dərəcəsi” sözləri “magistr elmi-ixtisas dərəcəsi və ya ona bərabər tutulan ali təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “elmi (elmi-tədqiqat, elmi-istehsalat) müəssisələri (təşkilatlar, birliklər)” sözləri ismin müvafiq hallarında “elmi müəssisə və təşkilatlar” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. 4-cü hissədə “nümunədə” sözü “vahid formalı dövlət sənədi -” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.4. 5-ci hissəyə aşağıdakı məzmunda altıncı abzas əlavə edilsin:

“Dissertasiya şurası olmayan ixtisaslar üzrə birdəfəlik dissertasiya şuraları yaradıla bilər. Birdəfəlik dissertasiya şurası müvafiq elm sahələri üzrə fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının bazasında və ya ayrıca yaradılmaqla, bir və ya bir neçə dissertasiyanın müdafiəsi üçün nəzərdə tutulur.”;

2.5. 9-cu hissənin beşinci abzasından “(birlik, təşkilat)” sözləri çıxarılsın;

2.6. 11-ci hissənin birinci abzasının birinci cümləsində “elmi işdir” sözləri “elmi tədqiqat işidir” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.7. 12-ci hissənin birinci abzasında “Akademiyası Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının” sözləri “Akademiyasının” sözü ilə əvəz edilsin;

2.8. 13-cü hissənin birinci abzasında “elmi nəşrlərində və xarici ölkələrin nüfuzlu (beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı olaraq qəbul olunmuş elmi-praktiki) elmi nəşrlərində” sözləri “və xarici ölkələrin təsir gücünə (impakt faktoruna) malik olan, istinad indeksli elmi nəşrlərində” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.9. 13-cü hissənin üçüncü abzasında “nüfuzlu” sözü “təsir gücünə (impakt faktoruna) malik olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.10. 14-cü hissənin birinci abzasının birinci cümləsində hər iki halda “nüfuzlu” sözü “təsir gücünə (impakt faktoruna) malik olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.11. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “attestasiya işi” sözləri və ismin müvafiq hallarında “attestasiya işləri” sözləri ismin müvafiq hallarında “elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilmiş sənədlər” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.12. 41-ci hissənin beşinci və yeddinci abzaslarından “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan” sözləri, doqquzuncu abzasından “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi və” sözləri çıxarılsın;

2.13. 49-cu hissənin birinci cümləsində “tanınması və (və ya) bərabər tutulması haqqında Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri (sazişləri) olan xarici dövlətlərdə alınmış alimlik dərəcələrinin və elmi adların verilməsi haqqında sənədlərin nostrifikasiyası (bərabər tutulması)” sözləri “tanınması haqqında Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri (sazişləri) olan xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcə və elmi adlar haqqında sənədlərin nostrifikasiyası” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.14. 50-ci hissədə “tanınması və (və ya) bərabər tutulması haqqında Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri (sazişləri) olmayan xarici dövlətlərdə alınmış elmi dərəcələr və elmi adlar haqqında sənədlərin tanınması və bərabər tutulması – xarici dövlətlərdə elmi dərəcə və (və ya) elmi ad almış” sözləri “tanınması və ya bərabər tutulması haqqında Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri (sazişləri) olmayan xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcələr və elmi adlar haqqında sənədlərin tanınması – xarici ölkələrdə elmi dərəcə və (və ya) elmi ad verilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.15. 54-cü hissənin ikinci-dördüncü abzasları aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“elmi etika pozulduqda, yəni nəticə tədqiqat prosesinə uyğun gəlmədikdə, alınan nəticə əsassız olaraq dəyişdirildikdə və ya təhrif edildikdə, başqasına məxsus mətndən, əsərdən, elmi məhsuldan müəllifin icazəsi olmadan və ya yazılı istinad verilmədən istifadə edildikdə, dublikatlaşdırma olduqda və ya eyni mətn digər adla təkrar nəşr edildikdə, müəlliflər dəyişdirildikdə və ya şərikli müəlliflik hüququ pozulduqda, elmi əsərdən, ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsindən, qeyri-kommersiya məqsədləri üçün gəlirsiz istifadə halları istisna olmaqla, icazəsiz istifadə edildikdə;

müdafiə proseduru pozulduqda;

elmi plagiat aşkar edildikdə, yəni müəllifi, götürülmə mənbəyi göstərilmədən başqasının əsəri, elmi kəşfi və ixtirası, səmərələşdirici təklifi, innovasiya məhsulu tam və ya qismən mənimsənildikdə, yaxud özününkü kimi təqdim edildikdə.”;

2.16. 54-cü hissənin beşinci abzası çıxarılsın.

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 iyul 2017-ci il.

SƏNƏDLƏRQanunlar13 noyabr 2018
18:30
“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə BP EKSPLOREYŞN (AZƏRBAYCAN) LİMİTED şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2018-ci il aprelin 26-da Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ("SOCAR"), BP EKSPLOREYŞN (AZƏRBAYCAN) LİMİTED (“BP”) şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ") arasında Saziş bağlanmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasını...

13 noyabr 2018, 18:30
SƏNƏDLƏRSərəncamlar13 noyabr 2018
18:05
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunun əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycanda geologiya və geofizika elminin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

“Şöhrət” ordeni ...

13 noyabr 2018, 18:05
SƏNƏDLƏRSərəncamlar13 noyabr 2018
18:03
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunun əməkdaşlarının “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycanda geologiya və geofizika elminin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilsin...

13 noyabr 2018, 18:03
SƏNƏDLƏRSərəncamlar13 noyabr 2018
18:00
“Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 dekabr tarixli 1852 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının yeni t...

13 noyabr 2018, 18:00
SƏNƏDLƏRFərmanlar12 noyabr 2018
18:58
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 apre...

12 noyabr 2018, 18:58
SƏNƏDLƏRSərəncamlar12 noyabr 2018
18:55
“Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 oktyabr tarixli 1268-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 201...

12 noyabr 2018, 18:55
SƏNƏDLƏRFərmanlar12 noyabr 2018
18:50
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 oktyabr tarixli 1269-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 714-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 28 avqust tarixli 955 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respubl...

12 noyabr 2018, 18:50